Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

 

25/11/21
Desg Wasanaeth DHCW ar y rhestr fer ar gyfer gwobr a gydnabyddir yn fyd-eang

Mae tîm Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cyrraedd rhestr fer y categori Desg Wasanaeth Gorau yng Ngwobrau Sefydliad y Ddesg Wasanaeth (SDI) eleni.

23/11/21
Sgrinio Coluddion Cymru yn gwahodd pobl 58 a 59 oed i gael eu sgrinio

Mae’r rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru wedi dechrau gwahodd pobl 58 a 59 oed am y tro cyntaf i gael eu sgrinio ar gyfer canser y coluddyn.

22/11/21
Canlyniadau profion endosgopi a broncosgopi Cwm Taf bellach ar gael ledled Cymru

Mae diweddariad i Borth Clinigol Cymru (WCP) yn golygu bod gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru bellach yn gallu cael mynediad at gopïau digidol o ganlyniadau profion endosgopi a broncosgopi eu cleifion gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

<br>
<br>
12/11/21
Cyhoeddiad masnachol: partner newydd i helpu i sbarduno rhaglen trawsnewid Digidol GIG Cymru

Sefydlwyd y rhaglen Gwasanaethau Digidol i Gleifion a'r Cyhoedd (DSPP) gan Lywodraeth Cymru i helpu i gydlynu cyflwyno datrysiadau digidol a chymwysiadau iechyd a gofal yn gyflym i bobl Cymru. 

11/11/21
Nyrsio digidol yn cipio gwobr 'Prosiect Gofal Iechyd Gorau' yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU

Mae’r tîm y tu ôl i Gofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) wedi ennill ‘Prosiect TG Gorau’r Flwyddyn y Sector Gofal Iechyd’ yng Ngwobrau mawreddog Diwydiant TG y DU Cymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS).

21/10/21
Systemau digidol yn 'ganolog' wrth ddarparu rhaglen frechu flaenllaw Cymru

Mae ffigwr blaenllaw o raglen frechu COVID-19 Cymru wedi disgrifio sut mae mynediad at y gwasanaethau digidol a ddarperir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi bod yn allweddol i’w roi ar waith yn llwyddiannus.

19/10/21
Cleifion yng Nghymru i gael budd o system labordy newydd

Bydd y Gwasanaeth System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) newydd yn rheoli dros 35 miliwn o brofion a brosesir gan yr 21 o labordai patholeg GIG Cymru bob blwyddyn

05/10/21
Datblygiad cyflym System Imiwneiddio Cymru yn hybu darpariaeth y brechlyn

Mae Bwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi clywed sut mae graddfa a chyflymder gwaith datblygu hyblyg ar gyfer System Imiwneiddio Cymru yn “drawsnewidiad go iawn” ac yn “hanfodol i lwyddiant y rhaglen [brechu torfol Cymru]” yn ei gyfarfod bwrdd ym mis Medi.

08/10/21
Dyfarnu Helen Thomas, o Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn Brif Swyddog Gweithredol Digidol y Flwyddyn

Enillodd Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd a Gofal Digidol Cymru, ‘y wobr Prif Swyddog Gweithredol Digidol y Flwyddyn’ yn y Gwobrau ‘Digital Health’ 2021.

27/09/21
Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Cymru yn dod ag arbedion mawr i fusnesau bach

Llywodraeth Cymru wedi arbed cannoedd o filiynau o bunnoedd trwy ddefnyddio rhaglenni a gwasanaethau'r sector cyhoeddus yn ystod y pandemig.

22/09/21
Penodi cadeirydd newydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi i Simon Jones gael ei benodi gan Lywodraeth Cymru yn Gadeirydd ein bwrdd.

20/09/21
Ymunwch â'n Diwrnod Recriwtio Agored - 7 Hydref 2021

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod recriwtio agored rhithwir ar 7 Hydref.

17/09/21
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn llwyddo yng Ngwobrau Cenedlaethol y DU

Llongyfarchiadau i'n tîm caffael am ennill ‘Gwobr Ymateb Rhagorol i COVID-19 - Sefydliadau’r GIG a Gofal Iechyd’ yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth Cenedlaethol y DU 2021.

13/09/21
Cefnogi Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2021

Heddiw mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn anrhydeddu Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, menter Sefydliad Iechyd y Byd sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a gweithredu mewn perthynas â diogelwch cleifion.

25/08/21
Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyfer gwasanaethau TG GIG Cymru – rhwng 26 a 31 Awst

Bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gwneud gwaith uwchraddio a chynnal a chadw TG hanfodol rhwng 26 a 31 Awst, a allai effeithio ar y data sydd ar gael ar ddangosfwrdd data COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

30/07/21
Hysbysiad Gwaith wedi'i Gynllunio ar gyfer Gwasanaethau Digidol GIG Cymru

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled GIG Cymru i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd modern, sydd wedi'u galluogi gan dechnoleg. Mae hyn yn cynnwys rheoli a dadansoddi data a gwybodaeth bwysig mewn seilwaith cadarn.

16/07/21
Porth Gweinyddu Cymru yn croesi'r ffin i ysbytai Lloegr

Am y tro cyntaf, mae'r system a ddefnyddir i brosesu atgyfeiriadau electronig gan feddygon teulu i ysbytai wedi’i chysylltu ag ysbytai dros y ffin yn Lloegr. 

09/07/21
Mae mynediad at ganlyniadau geneteg yn caniatáu triniaethau canser mwy personol

Bellach, mae meddygon yng Nghymru yn gallu cael mynediad at ganlyniadau profion genetig digidol ar gyfer cleifion canser brys, yn dilyn diweddariad i Borth Clinigol Cymru yn ddiweddar.

<br>
<br>
08/07/21
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch o alluogi pasbort brechu Cymru

Rydym yn helpu i roi mynediad i bobl Cymru at dystysgrifau ‘pasbort’ brechu, darllen mwy.

02/07/21
Gwell mynediad at wybodaeth am gleifion ar gyfer Dewis Fferyllfa

Bydd fferyllwyr cymunedol yng Nghymru yn cael gwell mynediad at gofnodion meddygol meddygon teulu cleifion fel rhan o’r gwasanaeth Dewis Fferyllfa, i’w helpu i ofalu am fwy o bobl â mân afiechydon.