Neidio i'r prif gynnwy
04/11/22
Dwy raglen ddigidol genedlaethol yn trosglwyddo i Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae Grŵp Gweithredol Cydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru wedi cytuno y bydd Rhaglenni Digidol Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC) a Chaffael y System Gwybodeg Radioleg (RISP) yn trosglwyddo i Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW).

03/11/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru i arwain a galluogi Ymchwil ac Arloesi

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn rhoi ffocws o’r newydd ym maes ymchwil ac arloesi, gan ddatblygu’r gwaith y mae eisoes yn ei wneud gyda sefydliadau partner ledled Cymru ym meysydd gwella, arloesi ac ymchwil yn iechyd a gofal cymdeithasol.  

01/11/22
Cam mawr ar gyfer rhagnodi a rheoli meddyginiaethau yn electronig yn ysbytai Cymru

Cytunwyd ar gontract fframwaith ar gyfer e-ragnodi a gweinyddu meddyginiaethau newydd a gwell mewn ysbytai.

28/10/22
Partneriaeth newydd i ddarparu'r datrysiadau presgripsiynu digidol gorau ar gyfer GIG Cymru

Cyhoeddir partneriaeth arloesol rhwng y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

25/10/22
Bydd sesiwn graffu Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn taflu goleuni ar bwysigrwydd iechyd digidol yng Nghymru

Ddydd Mercher 26 Hydref, cynhelir sesiwn graffu ar y cyd yn y Senedd ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) a thrawsnewid digidol ar draws GIG Cymru.

20/10/22
Cafodd Marilyn Bryan-Jones aelod Bwrdd Annibynnol Iechyd a Gofal Digidol Cymru ei chanmol am ei chyfraniadau at gydraddoldeb hiliol a chynhwysiant

Mae Marilyn Bryan-Jones, a benodwyd yn Aelod Bwrdd Annibynnol Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ddiweddar, wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Cymunedol Cenedlaethol Hanes Pobl Dduon 2022 am ei chyfraniadau at gydraddoldeb hiliol a chynhwysiant.  

18/10/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) ar restr fer Gwobrau GO

Mae tîm caffael DHCW wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GO Cymru, sy’n dathlu cyflawniadau caffael ar draws sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector Cymru.

13/10/22
Mae Canolfan Ragoriaeth Microsoft yn creu model gweithredu brys ar gyfer y gwasanaeth 111

Creodd y Ganolfan Ragoriaeth Microsoft GIG Cymru newydd fodel gweithredu brys ar gyfer GIG 111 Cymru, ar ôl i systemau TG un o’i gyflenwyr orfod cael eu cau, yn dilyn ymosodiad seiber ledled y DU.

10/10/22
System Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cael ei defnyddio i ehangu'r rhaglen Sgrinio Coluddion

Mae’r System Rheoli Gwybodaeth Sgrinio Coluddion (BSIMS) a ddatblygwyd ac a gefnogir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cael ei defnyddio i ehangu’r Rhaglen sgrinio coluddion i bobl 55, 56 a 57 oed.

06/10/22
Blog y Cadeirydd: Myfyrdodau o'r Uwchgynhadledd Ddigidol

Yr wythnos diwethaf, gwnaethom gynnal uwchgynhadledd ddigidol ar y cyd gyda Cwmpas a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Roedd yn archwilio sut y gall y sector cyhoeddus sicrhau cynhwysiant mewn arloesi digidol yn llawer gwell a hynny drwy weithio gyda a thrwy’r sector gwirfoddol.

03/10/22
Mae IGDC wedi ymrwymo i gynhwysiant digidol yng Nghymru

Mae IGDC wedi arwyddo Siarter Cynhwysiant Digidol yn yr Uwchgynhadledd Ddigidol gyntaf a gynhaliwyd er mwyn dod â’r sectorau iechyd, gofal a gwirfoddol ynghyd i gydweithio ar sut gall offer ddigidol gefnogi a galluogi cynhwysiant yng Nghymru.

30/09/22
Gweminar - Sut mae digidol yn cefnogi trawsnewid iechyd a gofal yng Nghymru

Bydd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, a Stuart Morris, Cyfarwyddwr Digidol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn arwain gweminar #LlesiantiGymru ar bwnc trawsnewid digidol.

23/09/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn rownd derfynol Gwobrau Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae DHCW wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru.

22/09/22
Tîm Iechyd a Gofal Digidol Cymru ar restr fer gwobr Tîm y Flwyddyn

Mae tîm Rheoli Gwasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi cyrraedd rownd derfynol categori tîm y flwyddyn yng Ngwobrau Rheoli Gwasanaethau Proffesiynol 2022.

20/09/22
DHCW yn penodi dau Aelod Annibynnol newydd i'w Fwrdd

Bydd Marilyn Bryan-Jones ac Alistair Klaas Neill GM yn derbyn swyddi fel Aelodau Annibynnol ar Fwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru o fis Medi 2022.

09/09/22
Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II 1926 - 2022

Gyda'r tristwch dyfnaf mae pob un ohonom yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn talu teyrnged i'r Frenhines Elizabeth II a bywyd a ymroddwyd i'n cenedl am 70 mlynedd.

05/09/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Mawreddog BCS

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU 2022 gan y BCS.  

01/09/22
Dewch i'n diwrnod agored recriwtio rhithwir ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Microsoft 365 – 16 Medi 2022

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cynnal diwrnod agored recriwtio rhithwir ddydd Gwener 16 Medi 2022 i recriwtio arweinwyr technegol a datblygwyr ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Microsoft 365 genedlaethol GIG Cymru.

25/08/22
Contract newydd yn cefnogi System Rheoli Atgyfeiriadau Deintyddol Cymru

Bydd cleifion yng Nghymru sydd angen gofal deintyddol arbenigol yn parhau i olrhain eu hatgyfeiriadau drwy Wasanaeth Rheoli Atgyfeiriadau Deintyddol GIG Cymru yn dilyn contract newydd rhwng Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) a darparwr y system atgyfeirio, RMS Ltd. 

Deintydd yn gwisgo menig a mwgwd yn ei swyddfa ddeintyddol
Deintydd yn gwisgo menig a mwgwd yn ei swyddfa ddeintyddol
19/08/22
Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd wedi'i gyhoeddi

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch i gyhoeddi penodiad Sam Hall heddiw i rôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl.

Delwedd o Sam Hall, Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd
Delwedd o Sam Hall, Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd