Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

 

26/02/24
Heriau a llwyddiannau digidiol ar gyfer y GIG dan y chwyddwydr yn ReWired

Mae trawsnewid iechyd a gofal drwy ddigidol a heriau cynyddol seiberddiogelwch ymhlith y themâu allweddol y bydd siaradwyr o Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn eu trafod yn Digital Health ReWired 2024. 

15/02/24
Digidol a data wrth wraidd y Strategaeth Gofal Sylfaenol newydd

Mae Strategaeth Gofal Sylfaenol newydd uchelgeisiol gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn amlinellu’r camau y bydd yn eu cymryd i gefnogi’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru yn ddigidol.

06/02/24
Ceisiadau profion electronig yn helpu gwasanaethau Cardioleg yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd

Mae gwasanaeth digidol newydd a lansiwyd yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd yn gwella gwasanaethau cardioleg.

05/02/24
Rydym eisiau eich barn ar strategaeth hirdymor DHCW 

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn datblygu ein strategaeth hirdymor newydd, gan weithio gyda phartneriaid cyflawni allweddol a gyda thimau yn ein sefydliad ein hunain

30/01/24
Gwella canlyniadau cleifion trwy waith digidol i fod yn ganolog i'r uwchgynhadledd

Mae pŵer data, gwreiddio diwylliant digidol a thrawsnewid mynediad at ofal sylfaenol trwy waith digidol ymhlith y pynciau y bydd panelwyr o Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn eu trafod yn Uwchgynhadledd Trawsnewid Digidol HSJ.

26/01/24
Uwchraddiwyd Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn un gronfa ddata genedlaethol

Mae wyth cronfa ddata ar wahân ar gyfer Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) wedi'u disodli gan un gronfa ddata genedlaethol.

24/01/24
Dyfarnwyd Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol i DHCW ar ôl ymagwedd 'ragorol'

Disgrifiwyd ymagwedd DHCW at gynhwysiant digidol yn “rhagorol” ar ôl ennill Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol.

08/01/24
Boots yw'r ail gyflenwr system fferyllfa i brofi'r system presgripsiynau electronig yng Nghymru

Boots yw’r ail gyflenwr systemau fferyllol i ddatblygu a phrofi’r dechnoleg sydd ei hangen i gefnogi’r gwaith o ddarparu Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru.

08/01/24
Adolygiad Blynyddol Cyntaf o'r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau'n Ddigidol

Mae’r Adolygiad Blynyddol cyntaf wedi’i gyhoeddi heddiw (08 Ionawr, 2024) gan y Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol (DMTP)

27/12/23
O Brentis i Ddadansoddwr Gwybodaeth gyda gradd dosbarth cyntaf

Yn ôl ym mis Gorffennaf 2018 ymunodd Bryoni Keighley â’r Gwasanaethau Gwybodaeth a elwid bryd hynny yn Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), fel un o’r Prentisiaid Gweinyddol Busnes cyntaf. A dim ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, ar ôl ei hymdrech aruthrol mae hi wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Systemau Data a Gwybodaeth.

20/12/23
Neges Nadoligaidd gan ein Prif Weithredwr

Wrth i 2023 ddod i ben, hoffem ddiolch i’n staff, cydweithwyr GIG Cymru, partneriaid a’r cyhoedd am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

08/12/23
Mae wyth o gyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol bellach wedi derbyn grantiau i ddatblygu gwasanaeth presgripsiynau electronig yng Nghymru

Mae wyth o gyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol wedi cael grantiau i wneud yr arloesiadau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaeth presgripsiynau electronig yng Nghymru a fydd yn helpu cleifion, meddygon teulu a fferyllfeydd.

30/11/23
Edrych ar sut y gall Deallusrwydd Artiffisial chwyldroi gofal iechyd mewn digwyddiad Data Mawr

Cafodd cyfleoedd cyffrous ar gyfer sut y gall deallusrwydd artiffisial drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru eu rhannu mewn gweminar Data Mawr heddiw.

29/11/23
Gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i lansio gwasanaeth presgripsiynau electronig yn llwyddiannus yng Nghymru

Gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i lansio gwasanaeth presgripsiynau electronig yn llwyddiannus yng Nghymru

21/11/23
Rhannu cyfleoedd ar gyfer defnyddio gwybodaeth ddigidol i ysgogi newid mewn digwyddiad cynllunio

Daeth mwy na 220 o gydweithwyr o dimau Cynllunio, y Gweithlu a Chyllid ar draws GIG Cymru ynghyd yr wythnos diwethaf ar gyfer digwyddiad cynllunio a dysgu cenedlaethol diweddaraf y Rhaglen Gynllunio ar gyfer Dysgu.

15/11/23
Lansiad y gwasanaeth rhagnodi electronig cyntaf yng Nghymru
14/11/23
Y Nodyn Ymgynghori ar Ddiabetes yn cyrraedd carreg filltir newydd mewn pryd ar gyfer Diwrnod Ymwybyddiaeth Diabetes

Y mis hwn, bydd y Nodyn Ymgynghori ar Ddiabetes (DCN) yn cyrraedd record newydd sef bod 200,000 o nodiadau wedi cael eu creu ers ei lansio yn

13/11/23
Cwblhau cam un prosiect darganfod yn ymwneud ag iechyd meddwl

Nodwyd yr angen am gofnod electronig Cymru gyfan i helpu i wella cynllunio a darpariaeth iechyd meddwl yng Nghymru yn dilyn cam un o brosiect darganfod gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

09/11/23
Llongyfarchiadau i'n tîm DSPP am gael eu henwebu am wobr!

Mae’r Rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd (DSPP) a Kainos wedi cael eu henwebu am y Wobr Prosiect Gofal Iechyd y Flwyddyn yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU BCS a Computing 2023 am waith Arloesol ar Ap GIG Cymru.

09/11/23
Cyfarwyddwr Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau'n Ddigidol yn ennill prif wobr TG gofal iechyd y DU am arweinyddiaeth ysbrydoledig

Mae Rhian Hamer, Cyfarwyddwr Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol, wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr fawreddog diwydiant TG yn y DU 2023 am ei gwaith ysbrydoledig yn arwain un o’r newidiadau iechyd digidol mwyaf yng Nghymru.