Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i chi ofyn am fynediad i wybodaeth sydd gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Gall unrhyw un ofyn am wybodaeth - nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eich oedran, cenedligrwydd na ble rydych chi'n byw.

Gallai sefydliad wrthod eich cais os yw'r wybodaeth yn sensitif neu os yw'r costau'n rhy uchel.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, yna gwnewch hynny naill ai trwy:

E-bost: Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

neu drwy ysgrifennu at:

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru
Tŷ Glan-yr-Afon,
21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
Caerdydd
CF11 9AD

Ymholiadau Cyffredinol

Dylid anfon ceisiadau rhyddid gwybodaeth at yr e-bost uchod, fodd bynnag, dylid anfon ymholiadau cyffredinol at nwisenquiries@wales.nhs.uk

Cynllun Cyhoeddi

Er mwyn cynorthwyo'r cyhoedd i gael mynediad i wybodaeth o'r fath i gydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae'n ofynnol i awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru gyhoeddi gwybodaeth benodol yn rhagweithiol. Lletyir Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru gan Ymddiriedolaeth GIG Velindre sydd wedi datblygu Cynllun Cyhoeddi; canllaw i'r wybodaeth a gyhoeddir yn rheolaidd gan Ymddiriedolaeth GIG Velindre. Gellir gweld manylion am Gynllun Cyhoeddi Ymddiriedolaeth GIG Velindre yma.

 

Mae Is-adran Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth ac ystadegau penodol sy'n ymwneud â gwasanaethau'r GIG ledled Cymru. Gellir dod o hyd i fanylion a chyhoeddiadau yma.