Neidio i'r prif gynnwy

 

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi mynediad cyhoeddus i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae'n gwneud hyn mewn dwy ffordd:

Mae gan aelodau o'r cyhoedd hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth gofnodedig a gedwir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Efallai na fydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gallu darparu'r wybodaeth y gwnaethoch gais amdani os nad yw'n cael ei chadw gennym ni, os yw wedi'i chynnwys gan un neu fwy o eithriadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu os byddai'n costio gormod neu'n cymryd gormod o amser staff i ddelio â'r cais.

 

Cysylltu a ni

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, gwnewch hynny naill ai:

Drwy e-bost: Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Neu drwy ysgrifennu at:

Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Tŷ Glan-yr-Afon,
21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
Caerdydd
CF11 9AD