Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu a ni

 

Gofynnwch am help gyda system neu wasanaeth

 
Bwrddau iechyd

Os ydych chi mewn Bwrdd iechyd ac yn defnyddio ein gwasanaethau, cysylltwch â’r ddesg gymorth TG leol.

 

Sefydliadau a gefnogir

Cysylltwch â Desg Wasanaeth IDGC os ydych chi'n gweithio mewn sefydliad GIG Cymru a gefnogir.

Dydd Llyn i Dydd Gwener, 7.30am-8pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 8am to 8pm

 

Gwneud Cais ar gyfer Gwasanaeth Newydd

Gwneud cais i ddefnyddio cynnyrch o Bortffolio Gwasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) neu ofyn i DHCW ystyried creu cynnyrch newydd.

 


 

Caisau Rhyddid Gwybodaeth

 

I wneud cais Rhyddid Gwybodaeth, ewch i'n tudalennau Rhyddid Gwybodaeth.

 


 

Ymholiadau cyffredinol

 

02920 500500

Ewch i’r ffurflen adborth.

Rydym yn croesawu cyfathrebu dros y ffôn yn Gymraeg.

 


 

Pryderon a chwynion

 

Mae eich profiad chi o'n gwasanaethau ni’n bwysig i ni. Os ydych yn anhapus gyda safon ein gwasanaeth, gallwch wneud y canlynol:

Rhoi gwybod inni am bryder

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn ystyried pryder fel mynegiant o ofid neu amheuaeth ynghylch mater yr ystyrir ei fod yn bwysig, ac y ceisir sicrwydd ar ei gyfer.

Nod DHCW yw datrys pryderon cyn gynted â phosibl.
Gwneud cwyn

Mae DHCW yn ystyried bod cwyn yn fynegiant o anfodlonrwydd ynghylch:

  • gweithred
  • diffyg gweithredu
  • safon y gwasanaeth a ddarperir gennym ni
  • safon y gwasanaeth a ddarperir ar ein rhan
Nod DHCW yw datrys cwynion anffurfiol cyn gynted â phosibl.

Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth atoch o'ch pryder neu'ch cwyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Darllenwch ein polisi ymdrin â phryderon a chwynioni gael rhagor o wybodaeth.

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg a Saesneg.