Neidio i'r prif gynnwy

Datblygu'r gweithlu gwybodeg

Ein nod yw denu a datblygu’r bobl fedrus sydd eu hangen i adeiladu a chynnal gwasanaethau digidol a systemau TG cenedlaethol.

I wneud hyn, rydym ni’n ystyried bod hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn werthfawr.

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth o raglenni sy’n helpu ein staff i ennill profiad trwy hyfforddiant ffurfiol, profiad rheng flaen yn y GIG, hyfforddiant a mentora.

Wrth wraidd ein hymagwedd mae partneriaeth arloesol, a ffurfiwyd yn 2017, gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD), sef Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI).

Y nodau allweddol yw:

  • Darparu ffynhonnell o raddedigion technegol a gwybodaeth sydd â’r sgiliau cywir i fodloni anghenion digidol GIG Cymru yn y dyfodol.
  • Llywio’r broses o ddylunio a datblygu rhaglenni gradd arbenigol i sicrhau eu bod nhw’n ‘briodol’ ar gyfer GIG Cymru.
  • Creu llwybrau dysgu newydd i wella mynediad at gyfleoedd a hyfforddiant addysg uwch perthnasol i bobl Cymru.
  • Darparu mynediad at hyfforddiant pwrpasol ar gyfer staff gwybodeg, a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus.
  • Darparu cyfleoedd i gysylltu myfyrwyr â phrofiad gwaith arloesol, a gwella cyflogadwyedd.
  • Cefnogi a phroffesiynoli’r gweithlu gwybodeg.

 

Trwy WIDI, rydym ni’n cynnal cynlluniau i raddedigion a phrentisiaid