Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

 

01/04/22
Dathlu blwyddyn o Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Lansiwyd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) flwyddyn yn ôl i heddiw, gan ddod yn sefydliad GIG Cymru ar gyfer y maes digidol, data a thechnoleg. 

 

31/03/22
System Imiwneiddio Cymru yn cyrraedd carreg filltir o 7 miliwn o frechiadau

Mae dros saith miliwn o frechiadau bellach wedi'u rhoi yng Nghymru gyda chymorth System Imiwneiddio Cymru (WIS).

 

29/03/22
Digwyddiadau Nyrsio Digidol yn arddangos cydweithio ar draws GIG Cymru

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cynnal pedwar digwyddiad ymgysylltu nyrsio digidol llwyddiannus yn adrodd hanes Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR).

23/03/22
Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cipio'r drydedd wobr yng Ngwobrau SDI

Mae Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi cyrraedd 3ydd safle yng Ngwobrau SDI a gydnabyddir yn fyd-eang a gynhelir ar 22 Mawrth 2022 yn Birmingham.

 

18/03/22
Sesiynau ymgysylltu Ap GIG Cymru yn gwahodd cydweithio ar draws sefydliadau

Mae Gwasanaethau Digidol i Gleifion a’r Cyhoedd (DSPP) yn cynnal sesiynau diweddaru misol i hysbysu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

17/03/22
Dathlu uwchraddio band eang mewn practis gwledig

Mae uwchraddio band eang Practisiau Meddygon Teulu yng Ngogledd Cymru, a reolir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, wedi cael ei ddathlu gydag ymweliad â phractis anghysbell gan Simon Hart, Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

17/03/22
Nyrsio yn mynd yn ddigidol yng Ngogledd Cymru

Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) wedi lansio ym mwrdd iechyd mwyaf Cymru, sef Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).  Mae’r system ddigidol yn trawsnewid y ffordd y mae nyrsys yn cofnodi, storio a chael mynediad at wybodaeth am gleifion.

 

15/03/22
System Imiwneiddio Cymru yn ennill gwobr effaith ddigidol genedlaethol

Mae’r system ddigidol y tu ôl i’r gwaith o gyflwyno brechiadau COVID-19 yng Nghymru, sef System Imiwneiddio Cymru (WIS), wedi derbyn Gwobr Dewis y Bobl mewn seremoni yn Llundain am ei heffaith yn ystod y pandemig.

08/03/22
Blog: Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn IGDC

Yr wythnos hon, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Y Merched, digwyddiad a gydnabyddir yn fyd-eang i goffáu cyflawniadau diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol menywod ar draws y byd.

 

17/02/22
System Imiwneiddio Cymru wedi cyrraedd rownd derfynol Impact Awards

Mae'r gwobrau'n ddathliad o dechnoleg er gwell y DU. Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn un o dri sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Arloesedd yn ystod y Pandemig am y WIS, sy'n darparu'r gwaith o reoli, dosbarthu ac adrodd ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru.  

15/02/22
Blog: Cofnodion Iechyd Digidol, Profiad Clinigydd (Rhan 1)

Yn y cyntaf mewn cyfres o erthyglau sbotolau, mae Mr Rhidian Hurle, Llawfeddyg Wrolegol Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a Chyfarwyddwr Meddygol Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn rhannu ei brofiad personol o ofal iechyd digidol dros 25 mlynedd.

03/02/22
System fferylliaeth ysbytai newydd ar gael yn genedlaethol

Mae system fferylliaeth ysbytai ddigidol newydd bellach ar gael yn genedlaethol yn dilyn cyflawni ei gweithrediad dros 12 mis mewn 28 o safleoedd ar draws saith bwrdd iechyd ac un ymddiriedolaeth yng Nghymru.

02/02/22
Cymru yn dyfarnu Contractau System TG Meddyg Teulu newydd

Mae tri chyflenwr TG i Feddygon Teulu wedi ennill Cytundeb Fframwaith newydd i gyflenwi systemau a gwasanaethau TG ar gyfer gofal sylfaenol yng Nghymru.

01/02/22
Hack Iechyd Cymru 2022

Mae Hack Iechyd Cymru wedi dychwelyd! Oes gennych chi her yn y gwaith yr hoffech i rai o'n harloeswyr gorau a disgleiriaf eich helpu i'w datrys?

 

28/01/22
Hyfforddiant Ymgynghori Fideo am ddim ar gael ar gyfer clinigwyr gofal sylfaenol

Mae hyfforddiant am ddim ar gyfer Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru ar gael i feddygon teulu, fferyllwyr, deintyddion ac optegwyr sy'n dymuno darparu ymgynghoriadau fideo diogel i'w cleifion.

27/01/22
Mae cefnogaeth DHCW ar gyfer Pàs Covid y GIG yn cynnwys pasiau digidol a phapur

Mae dinasyddion yng Nghymru yn gymwys i gael copi o'u Pàs Covid ar yr amod eu bod wedi cael dau ddos o frechlyn cymeradwy (neu un dos sengl o frechlyn 'Janssen') trwy ap digidol a fersiwn papur.

11/01/22
Cyfarwyddwyr Gweithredol Newydd yn ymuno â Bwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch o gyhoeddi penodiad dau gyfarwyddwr gweithredol newydd.

22/12/21
Fferyllwyr cymunedol yn cofnodi dros 160,000 o frechiadau ffliw tymhorol ar Dewis Fferyllfa

Mae'r cymhwysiad Dewis Fferyllfa ar gael mewn 98% o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru i gefnogi fferyllwyr achrededig i ddarparu gwasanaethau clinigol gwell.

Fferyllwyr cymunedol yn cofnodi dros 160,000 o frechiadau ffliw tymhorol ar Dewis Fferyllfa
Fferyllwyr cymunedol yn cofnodi dros 160,000 o frechiadau ffliw tymhorol ar Dewis Fferyllfa
21/12/21
System Imiwneiddio Cymru yn ehangu er mwyn rhoi rhagor o bigiadau atgyfnerthu

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd pigiadau atgyfnerthu yn cael eu rhoi’n gynt, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cefnogi byrddau iechyd i greu 1 miliwn o apwyntiadau brechlynnau COVID-19 ychwanegol erbyn diwedd mis Rhagfyr.  

16/12/21
System Adran Achosion Brys newydd yn mynd yn fyw

Uned Mân Anafiadau Castell-nedd Port Talbot yw'r cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio system genedlaethol newydd ar gyfer Adrannau Achosion Brys (A&E).