Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni Defnyddiol Ansawdd Data

 

Dolenni Ansawdd Data

  • Pecyn Cymorth Safonau Ansawdd Data * – Yr offeryn monitro ansawdd data ar-lein ar gyfer setiau data GIG Cymru. (Cliciwch ar 'Cefnogi Penderfyniadau', 'Adroddiadau Cefnogi Penderfyniadau', 'Ansawdd Data' ac yna 'Dangosyddion Ansawdd Data').

  • Gwasanaeth Dilysu yn y Ffynhonnell (VASS) * – Mae’n rhoi rhybudd cynnar i sefydliadau o unrhyw faterion ansawdd data o fis i fis, cyn i'r data gael eu cymeradwyo i'w cyflwyno i'r gronfa ddata genedlaethol.

 

Dolenni Safonau Gwybodaeth

  • Dylunio Gwybodaeth a Datblygu Safonau - Mae'n darparu gwybodaeth am y Tîm Safonau Gwybodaeth, sy'n cefnogi sefydliadau GIG Cymru a Llywodraeth Cymru wrth ddiffinio, casglu ac adrodd ar ddata gofal iechyd amserol, cywir a chyson yn GIG Cymru.

  • Geiriadur Data GIG Cymru  - Canllawiau i'r diffiniadau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol o gasgliadau data, eitemau data a thermau a ddefnyddir mewn setiau data cenedlaethol.

 

Dolenni Eraill

 

* Ar gael i ddefnyddwyr GIG Cymru yn unig ar hyn o bryd