Neidio i'r prif gynnwy

SNOMED CT

SNOMED CT: Geirfa gofal iechyd safonol

“Iaith” o dermau iechyd a gydnabyddir yn rhyngwladol yw SNOMED CT, sy’n hwyluso rhannu gwybodaeth gyson rhwng systemau clinigol electronig - yn enwedig cofnodion iechyd electronig.

Mae’r derminoleg glinigol safonol hon yn galluogi clinigwyr i gael mynediad at a rhannu gwybodaeth hanfodol o fewn ac ar draws lleoliadau iechyd a gofal. Yn ogystal, mae’n lleihau’r risg o gamddehongli cofnodion cleifion mewn gwahanol leoliadau gofal. 

Oherwydd bod Cymru’n defnyddio amrywiaeth o godau gyda nifer o systemau gofal iechyd gwahanol, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wrthi’n arwain prosiect cyflwyno SNOMED CT newydd a fydd yn arwain y ffordd at safoni pob system gofal iechyd yng Nghymru.

Hyd yn hyn, prif ffocws y prosiect cyflwyno ym maes gofal eilaidd yw codi ymwybyddiaeth o SNOMED CT yng Nghymru, ynghyd â datblygu darn o dechnoleg a fydd yn sicrhau bod holl gymwysiadau clinigol GIG Cymru yn cynnwys SNOMED CT. Unwaith bydd y dechnoleg ar gael o fewn seilwaith cenedlaethol GIG Cymru, gall y cyfnod cyflwyno gychwyn.