Neidio i'r prif gynnwy

Desgiau Gwasanaeth Cenedlaethol a Lleol

 

Os ydych chi mewn bwrdd iechyd ac yn cael problemau wrth ddefnyddio ein systemau a/neu ein gwasanaethau, cysylltwch â'ch desg gwasanaeth TG leol.

Gall practisiau Meddygon Teulu gysylltu â’r Ddesg Gwasanaeth Gofal Sylfaenol: primarycare.servicedesk@wales.nhs.uk

Mae Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn darparu cymorth TG i nifer o ddarparwyr gofal iechyd ledled Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
 • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Practisiau Meddyg Teulu Cymru Gyfan
 • Fferyllfeydd Cymunedol Cymru Gyfan
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre
 • Carchardai EF Cymru Gyfan (Gofal Iechyd)
 • Cynghorau Iechyd Cymuned
 • Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru
 • Desgiau Gwasanaeth Byrddau Iechyd Lleol GIG Cymru

Cysylltwch â'n desg wasanaeth os ydych yn gwsmer a gefnogir, fel y nodir uchod.