Neidio i'r prif gynnwy

Ansawdd Data

 

Nod y Tîm Ansawdd Data yw cefnogi gwella ansawdd gwybodaeth yn ac ynghylch GIG Cymru.

Mae’r Tîm yn gyfrifol am y canlynol:

  • Sicrwydd ansawdd data ffurfiol yr holl ofynion gwybodaeth, fel y gorchmynnir gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB);

  • Gweithredu safonau ansawdd data i gefnogi monitro perfformiad ansawdd data setiau data at ddefnydd eilaidd;

  • Monitro perfformiad ansawdd data yn weithredol;

  • Datblygu a chynnal systemau adrodd ansawdd data cenedlaethol;

  • Codi ymwybyddiaeth yn rhagweithiol ynghylch pwysigrwydd ansawdd data, wrth geisio gwella safon gyffredinol ansawdd data yn GIG Cymru.

 

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â'r tîm Ansawdd Data gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:

E-bost: Tîm Ansawdd Data

 

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Tŷ Glan-yr-Afon, 

21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen 

Caerdydd 

CF11 9AD