Neidio i'r prif gynnwy

e-Lyfrgell Iechyd

Mae’r e-Lyfrgell yn cynorthwyo cyflenwi gofal iechyd effeithiol trwy ddarparu gwybodaeth berthnasol ac amserol ar sail tystiolaeth er mwyn cefnogi GIG Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu a’i reoli gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Gall pob un o’r 92,000+ o weithwyr GIG Cymru, deiliaid contractau, gan gynnwys fferyllwyr cymunedol, deintyddion a gweithwyr hosbis, myfyrwyr ar leoliad gwaith ac adrannau Llywodraeth Cymru gael mynediad ato.

Mae’n bosibl i unrhyw un sy’n gysylltiedig â rhwydwaith GIG Cymru gael mynediad i wefan ac e-adnoddau’r e-Lyfrgell ar unwaith, neu trwy ddefnyddio cyfrif OpenAthens. I gofrestru ar gyfer cyfrif OpenAthens er mwyn cael mynediad at adnoddau e-Lyfrgell GIG Cymru, rhaid i chi gael eich cyflogi gan GIG Cymru neu feddu ar gontract anrhydeddus gyda GIG Cymru, neu fod wedi’ch cyflogi gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Adran Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Dysgwch fwy am OpenAthens.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth yma:

http://howis.wales.nhs.uk/elibrary (mewnol)

http://www.wales.nhs.uk/elibrary (allanol)