Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

08/06/2021
Mynediad at gofnodion digidol cenedlaethol yn trawsnewid ymagwedd parafeddygon Ambiwlans Cymru at ofal cleifion
04/06/2021
Chwyldro digidol i nyrsio yng Nghymru

Ffordd ddigidol newydd o weithio wedi’i chyflwyno ar gyfer nyrsys a staff eraill ysbytai yng Nghymru

25/05/2021
Gary Bullock, Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn ymddeol ar ôl 30 mlynedd mewn gofal digidol
24/05/2021
Lleoedd wedi'u hariannu'n llawn ar gael ar Raglen Arweinyddiaeth Iechyd Digidol y GIG

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu pum lle ar y rhaglen ddysgu genedlaethol ar gyfer ymgeiswyr y GIG, sy'n arwain at Ddiploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth Iechyd Digidol, a ddyfernir gan Imperial College London.

14/05/2021
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cipio dwy o Wobrau GO

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cael eu henwi’n enillwyr yng Ngwobrau Go Cymru am Ymateb Eithriadol i COVID-19 yn ogystal â Gwobr Ragoriaeth GO gyffredinol.

11/05/2021
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn penodi Helen Thomas yn Brif Swyddog Gweithredol
Darllenwch y cyhoeddiad llawn yma.
04/05/2021
Desgiau gwasanaeth cenedlaethol a lleol wedi'u huno

In Yn unol â'r penderfyniad i ddod yn awdurdod iechyd arbennig, rydym wedi uno timau Desg Wasanaeth Gofal Sylfaenol a Desg Wasanaeth Leol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Yr enw ar y tîm newydd fydd Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

01/04/2021
Sefydliad newydd yn GIG Cymru ar gyfer y byd digidol, data a thechnoleg

Caiff Iechyd a Gofal Digidol Cymru ei lansio’n swyddogol heddiw.