Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

24/06/22
Cyfarwyddwr Cyllid Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ennill Arweinydd Cyllid y Flwyddyn mewn gwobrau cenedlaethol

Enillodd Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Cyllid a Dirprwy Brif Weithredwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru deitl ‘Arweinydd Cyllid y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Swyddogaeth Cyllid Digidol.

23/06/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog gan addo cefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, sy'n dangos ei ymrwymiad i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog.  

21/06/22
Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymuno â System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS)

Aeth yr ymfudiad data a ragwelwyd yn fawr o System Rheoli Gwybodaeth i Gleifion Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i enghraifft Ganolog Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) yn fyw ddydd Llun 16 Mai 2022.  

17/06/22
Mae cysylltu data cleifion yn sicrhau bod meddyginiaeth sy'n achub bywydau ar gael i bobl sy'n agored i niwed

Mae miloedd o bobl sy'n agored i niwed yng Nghymru sy'n profi'n bositif am COVID-19 yn cael mynediad hawdd at feddyginiaeth gwrthfeirysol diolch i bartneriaeth rhwng Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) a Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol Cymru (NAVS).  

16/06/22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio cwrs gofal iechyd digidol newydd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn derbyn ceisiadau ar gyfer y cwrs MSc Sgiliau Digidol i Weithwyr Iechyd a Gofal Proffesiynol newydd a fydd yn dechrau ym mis Medi.

09/06/22
Portffolio newydd ar y gweill i drawsnewid meddyginiaethau

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi lansio'r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol (DMTP) i ddarparu dull rhagnodi cwbl ddigidol ym mhob lleoliad gofal yng Nghymru.

01/06/22
e-Lyfrgell GIG Cymru yn cyhoeddi mynediad i gasgliad digidol newydd o e-Lyfrau

Mae e-Lyfrgell GIG Cymru yn cyhoeddi mynediad i gasgliad newydd sbon o bron i 400 o e-Lyfrau poblogaidd wedi'u curadu'n arbennig. Mae’r casgliad yn amrywio o ddeunydd meddygol, addysgol, adeiladu gyrfa a chyfeirio, gan ddarparu hyd yn oed mwy o offer tystiolaeth wrth ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell.

16/05/22
SAIL yn ennill yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe

Llwyddodd tîm Gwasanaethau Gwybodaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru i rannu'r gydnabyddiaeth gyda thîm SAIL Prifysgol Abertawe am eu cyfraniad eithriadol i ymchwil ac arloesi.

12/05/22
Cyfarwyddwyr Gweithredol Newydd yn ymuno â Bwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch o groesawu dau gyfarwyddwr gweithredol newydd i'r Bwrdd y mis hwn.

09/05/22
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Gorffennaf 28 2022

Bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol rhithwir cyntaf ddydd Iau, 28 Gorffennaf 2022.

05/05/22
Therapi Galwedigaethol Hywel Dda yn lleihau amser archwilio hyd at 8 mis trwy arloesedd digidol

Mae adran Therapi Galwedigaethol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi lleihau faint o amser mae’n ei gymryd i gwblhau archwiliad dogfennaeth glinigol flynyddol o 6 - 9 mis i ddim ond 1 mis diolch i lif gwaith digidol awtomataidd newydd. 

26/04/22
Digwyddiad Microsoft yn cynnig cymorth arloesi digidol i staff adrannau achosion brys

Gwahoddir staff adrannau achosion brys GIG Cymru i ymuno â Chanolfan Ragoriaeth Microsoft 365 GIG Cymru ar gyfer ei phedwaredd digwyddiad hacathon ddydd Mercher 25 Mai 2022.

22/04/22
Dathlu Blwyddyn o system nyrsio ddigidol Cymru, Cofnod Gofal Nyrsio Cymru

Mae ychydig dros flwyddyn wedi mynd heibio ers i Gofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) gael ei gyflwyno gyntaf ym Mwrdd Iechyd Bae Abertawe yng ngwanwyn 2021.

19/04/22
GIG Cymru yn lansio canolfan arloesi Microsoft bwrpasol ar gyfer staff

Mae Canolfan Ragoriaeth Microsoft 365 GIG Cymru wedi'i lansio i sbarduno arloesedd digidol creadigol ar draws GIG Cymru a rhoi cymorth i staff sy'n defnyddio meddalwedd Microsoft 365 (M365).

14/04/22
Offer Microsoft 365 yn trawsnewid ffyrdd o weithio i dros 100,000 o staff GIG Cymru

Mae'r defnydd o offer gan gynnwys Teams, OneDrive, SharePoint, Forms a Planner bellach yn eang, sy’n hybu cynhyrchiant ac yn cefnogi gweithlu GIG Cymru i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ledled Cymru.

12/04/22
Podlediad: Gwybodegwyr Clinigol - Y Pontydd rhwng Clinigol a TG

Yn ein podlediad Gofal Iechyd Digidol Cymru diweddaraf, rydym yn dysgu sut mae gwybodegwyr clinigol yn dod â’r bydoedd – clinigol a TG - ynghyd.

08/04/22
Mae e-Lyfrgell GIG Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer gwerthusiad BMJ

Ydych chi'n gweithio mewn gofal acíwt? Mae angen eich mewnbwn ar e-lyfrgell GIG Cymru ar gyfer gwerthusiad o BMJ Best Practice Comorbidities.

01/04/22
Dathlu blwyddyn o Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Lansiwyd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) flwyddyn yn ôl i heddiw, gan ddod yn sefydliad GIG Cymru ar gyfer y maes digidol, data a thechnoleg. 

 

31/03/22
System Imiwneiddio Cymru yn cyrraedd carreg filltir o 7 miliwn o frechiadau

Mae dros saith miliwn o frechiadau bellach wedi'u rhoi yng Nghymru gyda chymorth System Imiwneiddio Cymru (WIS).

 

29/03/22
Digwyddiadau Nyrsio Digidol yn arddangos cydweithio ar draws GIG Cymru

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cynnal pedwar digwyddiad ymgysylltu nyrsio digidol llwyddiannus yn adrodd hanes Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR).