Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

20/09/2021
Ymunwch â'n Diwrnod Recriwtio Agored - 7 Hydref 2021

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod recriwtio agored rhithwir ar 7 Hydref.

17/09/2021
Gwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth- rydym yn enillwyr!

Llongyfarchiadau i'n tîm caffael am ennill ‘Gwobr Ymateb Rhagorol i COVID-19 - Sefydliadau’r GIG a Gofal Iechyd’ yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth Cenedlaethol y DU 2021.

13/09/2021
Cefnogi Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2021

Heddiw mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn anrhydeddu Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, menter Sefydliad Iechyd y Byd sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a gweithredu mewn perthynas â diogelwch cleifion.

25/08/2021
Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyfer gwasanaethau TG GIG Cymru – rhwng 26 a 31 Awst

Bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gwneud gwaith uwchraddio a chynnal a chadw TG hanfodol rhwng 26 a 31 Awst, a allai effeithio ar y data sydd ar gael ar ddangosfwrdd data COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

30/07/2021
Hysbysiad Gwaith wedi'i Gynllunio ar gyfer Gwasanaethau Digidol GIG Cymru

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled GIG Cymru i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd modern, sydd wedi'u galluogi gan dechnoleg. Mae hyn yn cynnwys rheoli a dadansoddi data a gwybodaeth bwysig mewn seilwaith cadarn.

16/07/2021
Porth Gweinyddu Cymru yn croesi'r ffin i ysbytai Lloegr

Am y tro cyntaf, mae'r system a ddefnyddir i brosesu atgyfeiriadau electronig gan feddygon teulu i ysbytai wedi’i chysylltu ag ysbytai dros y ffin yn Lloegr. Bellach gall meddygon teulu ym Mhowys anfon atgyfeiriadau digidol gan ddefnyddio Porth Gweinyddu Cymru (WAP) i dair ymddiriedolaeth yn Lloegr; Ymddiriedolaeth Ysbyty Amwythig a Telford, Ymddiriedolaeth Dyffryn Gwy ac Ysbyty Orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt.

09/07/2021
Mae mynediad at ganlyniadau geneteg yn caniatáu triniaethau canser mwy personol

Bellach, mae meddygon yng Nghymru yn gallu cael mynediad at ganlyniadau profion genetig digidol ar gyfer cleifion canser brys, yn dilyn diweddariad i Borth Clinigol Cymru yn ddiweddar.

08/07/2021
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch o alluogi pasbort brechu Cymru

Rydym yn helpu i roi mynediad i bobl Cymru at dystysgrifau ‘pasbort’ brechu, darllen mwy.

02/07/2021
Gwell mynediad at wybodaeth am gleifion ar gyfer Dewis Fferyllfa

Bydd fferyllwyr cymunedol yng Nghymru yn cael gwell mynediad at gofnodion meddygol meddygon teulu cleifion fel rhan o’r gwasanaeth Dewis Fferyllfa, i’w helpu i ofalu am fwy o bobl â mân afiechydon.

01/07/2021
Ydych chi'n rhoi meddyginiaethau? Mae'r e-Lyfrgell eich angen chi!
25/06/2021
Fersiwn ddigidol Pàs COVID y GIG ar gael yng Nghymru

Mae pobl yng Nghymru yn gallu dangos eu statws brechu ar-lein drwy Bàs COVID digidol y GIG nawr. 

08/06/2021
Mynediad at gofnodion digidol cenedlaethol yn trawsnewid ymagwedd parafeddygon Ambiwlans Cymru at ofal cleifion
04/06/2021
Chwyldro digidol i nyrsio yng Nghymru

Ffordd ddigidol newydd o weithio wedi’i chyflwyno ar gyfer nyrsys a staff eraill ysbytai yng Nghymru

25/05/2021
Gary Bullock, Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn ymddeol ar ôl 30 mlynedd mewn gofal digidol
24/05/2021
Lleoedd wedi'u hariannu'n llawn ar gael ar Raglen Arweinyddiaeth Iechyd Digidol y GIG

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu pum lle ar y rhaglen ddysgu genedlaethol ar gyfer ymgeiswyr y GIG, sy'n arwain at Ddiploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth Iechyd Digidol, a ddyfernir gan Imperial College London.

14/05/2021
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cipio dwy o Wobrau GO

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cael eu henwi’n enillwyr yng Ngwobrau Go Cymru am Ymateb Eithriadol i COVID-19 yn ogystal â Gwobr Ragoriaeth GO gyffredinol.

11/05/2021
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn penodi Helen Thomas yn Brif Swyddog Gweithredol
Darllenwch y cyhoeddiad llawn yma.
04/05/2021
Desgiau gwasanaeth cenedlaethol a lleol wedi'u huno

In Yn unol â'r penderfyniad i ddod yn awdurdod iechyd arbennig, rydym wedi uno timau Desg Wasanaeth Gofal Sylfaenol a Desg Wasanaeth Leol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Yr enw ar y tîm newydd fydd Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

01/04/2021
Sefydliad newydd yn GIG Cymru ar gyfer y byd digidol, data a thechnoleg

Caiff Iechyd a Gofal Digidol Cymru ei lansio’n swyddogol heddiw.