Neidio i'r prif gynnwy
Llun proffil o Simon Jones - Cadeirydd
Simon Jones

Cadeirydd

Amdanaf i

Cadeirydd

Mae Simon Jones yn dod â phrofiad helaeth wedi iddo weithio yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat. Bu’n gwasanaethu mewn nifer o swyddi arweinyddiaeth yn GIG Cymru, yn gyntaf yn aelod o Awdurdod Iechyd De Morgannwg, yna fel Is-gadeirydd a Chadeirydd Awdurdod Iechyd Bro Taf, a hyd fis Rhagfyr 2008 roedd yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth y GIG Caerdydd a'r Fro.  Yn y cyfnod hwn, roedd yn Gadeirydd arweiniol yr Ymddiriedolaeth arweiniol, yn ogystal ag yn Gadeirydd Cydffederasiwn GIG Cymru.

Y fwyaf diweddar roedd yn Gyfarwyddwr DU, Polisi a Materion Cyhoeddus Marie Curie UK hyd fis Mehefin 2021.