Neidio i'r prif gynnwy
Llun proffil o Rowan Gardner - Aelod Annibynol
Rowan Gardner

Aelod Annibynol

Digital Health and Care Wales

Amdanaf i

Aelod Annibynol

Mae gan Rowan 30 mlynedd o brofiad o weithio mewn busnesau arloesol gan gymhwyso dulliau cyfrifiadurol i wyddor bywyd a data cleifion i ddeall afiechydon a chanfod meddyginiaethau a thriniaethau newydd.  Mae hi’n entrepreneur ac yn gynghorydd profiadol i gwmnïau sy’n tyfu’n gyflym ac mae’n un o sylfaenwyr PrecisionLife, cwmni sy’n ceisio ehangu meddyginiaeth fanwl i faes clefydau cronig.   

Cydnabyddir Rowan fel hyrwyddwr amrywiaeth yn entrepreneuriaeth STEM – cafodd ei chynnwys ar restr 50 Movers and Shakers in BioBusiness yn 2013 ac ar hyn o bryd mae’n gadeirydd Panel Gwobrwyo Arloeswyr Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cartier Women’s Initiative sy’n ceisio cefnogi menywod i ddylanwadu ar entrepreneuriaid â grantiau a rhaglenni datblygu entrepreneuriaeth. Gweithiodd gydag arloeswyr cyfrifiadura ar y we a chyfrifiadur cwmwl yn CERN i helpu gwyddonwyr i ddefnyddio’r fframweithiau hyn mewn ymchwil gofal iechyd a fferyllol.