Neidio i'r prif gynnwy

Yn y Gymuned

Mae gwella’r ffordd y caiff gwasanaethau eu dylunio, eu cyflenwi a’u gwella yn rhan allweddol o sut mae’r GIG yng Nghymru a Llywodraeth Cymru’n bodloni anghenion gwahanol gleifion fwyfwy.

Mae’r ffordd yr ydym yn cyflenwi gofal yn newid, ac mae’r Gwasanaeth Gwybodeg, mewn partneriaeth â staff GIG Cymru, ar flaen y gad yn y newid hwn, gan roi bywyd i brosiectau arloesol wrth i wasanaethau ddod yn fwy integredig.