Neidio i'r prif gynnwy

Systemau a Gwasanaethau

Bob dydd, maen nhw’n helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i ddarparu’r gofal gorau posibl – yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn gwneud hyn trwy adeiladu ar wasanaethau presennol i sicrhau eu bod yn gydgysylltiedig ac nad ydynt yn cael eu gwahanu gan ffiniau sefydliadau. Ac rydym yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr iechyd proffesiynol i greu gwasanaethau digidol newydd sydd wedi’u teilwra ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Rydym yn credu y bydd trawsnewid digidol yn sicrhau bod rhagor o wybodaeth ar gael i’r clinigydd, a fydd yn ei ganiatáu i roi diagnosis cynt i’r broblem i ddarparu gofal gwell.