Neidio i'r prif gynnwy

I gleifion a dinasyddion Cymru

Yn ystod pandemig y coronafeirws, sefydlwyd sawl gwasanaeth digidol gan GIG Cymru i helpu dinasyddion Cymru i gael mynediad at wasanaethau iechyd a gwybodaeth bwysig ynghylch y feirws. Gweler Cymorth Digidol COVID-19 i gleifion.

Un o brif elfennau’r strategaeth ddigidol yw annog dinasyddion a chleifion i chwarae rôl fwy gweithredol yn eu hiechyd a’u gofal eu hunain.  

Mae cleifion yng Nghymru eisoes yn gallu gwneud apwyntiadau ar-lein a gwneud cais am bresgripsiynau amlroddadwy, os yw’r practis meddyg teulu’n cynnig y gwasanaethau hyn.

Ers dechrau 2018, mae cleifion yn gallu defnyddio Fy Iechyd Ar-lein i weld eu meddyginiaethau a’u halergeddau. Hefyd, mae prosiect braenaru ar y gweill sy’n helpu cleifion i weld agweddau wedi’u codio ar eu cofnodion iechyd personol.

Mae cleifion hefyd yn derbyn negeseuon testun atgoffa gan y practisau meddyg teulu, sy’n lleihau nifer y cleifion nad ydynt yn mynychu eu hapwyntiadau.