Neidio i'r prif gynnwy

Desg Gwasanaeth

Mae Desg Gwasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn ddesg gwasanaeth TG fawr sy'n darparu cefnogaeth i lawer o ddarparwyr Gofal Iechyd yn GIG Cymru.

Desg Gwasanaeth IDGC yw’r prif gyswllt ar gyfer pob digwyddiad sy'n gysylltiedig â TG a cheisiadau gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid a gefnogir.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr mewn bwrdd iechyd, cysylltwch â'ch Desg Gwasanaeth TG Lleol.

Os ydych chi'n bractis meddyg teulu, cysylltwch â Desg Gwasanaeth Gofal Sylfaenol: gofalsylfaenol.desggwasanaeth@wales.nhs.uk

Diffinnir ‘digwyddiad’ fel unrhyw beth sy'n tarfu ar sut mae gwasanaeth yn gweithredu fel arfer. Byddai enghreifftiau o hyn yn cynnwys caledwedd cyfrifiadurol neu gymhwysiad meddalwedd nad yw’n gweithio'n iawn.

Diffinnir cais am wasanaeth fel cais i ddarparu rhywbeth. Byddai enghreifftiau o hyn yn cynnwys ailosod cyfrinair, cyfrif defnyddiwr newydd neu gais am ychydig o wybodaeth.

 

Dolenni defnyddiol

Ynglŷn â Desg Gwasanaeth IGDC

Cysylltu â ni

Ardystiad SDI

 

Angen rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaethau TG a ddarparwn, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r tîm yn hapus i’ch helpu.