Neidio i'r prif gynnwy

Prentisiaid TG Gofal Iechyd yn rhannu eu storïau

Ers sefydlu partneriaeth Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) ddwy flynedd yn ôl rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant mae cenhedlaeth o raddedigion technegol a gwybodaeth wedi gweld eu gyrfaoedd yn cychwyn o ddifrif. 

Gwelodd Ben Atkins swydd Prentisiaeth Lefel 2 gyda WIDI ym mis Rhagfyr 2016 fel yr hysbysebwyd ar Gyrfa Cymru. Roedd yn ddi-waith ar y pryd ers gadael yr ysgol ar ôl gwneud TGAU ac roedd yn chwilio am gyfle newydd a chyffrous. Dechreuodd y brentisiaeth gychwynnol lefel 2 gydag Swansea ITEC fel cymhwyster mewn telathrebu TG mewn Gwasanaethau Cleientiaid yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Gwrandewch ar ei stori ar ein tudalen YouTube