Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn addo cefnogi cyfleoedd recriwtio i gyn-filwyr

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yw'r 100fed sefydliad i arwyddo'r cynllun Addewid Step into Health bellach, sef rhaglen sy'n cefnogi aelodau o gymuned y lluoedd arfog i chwilio am gyfleoedd cyflogaeth yn y GIG.

Dywedodd Sarah Brooks, Arweinydd Datblygu Sefydliadol, Diwylliant ac Ymgysylltu 

"Rydym yn cydnabod y gwerth y gall personél sy'n gwasanaethu, cyn-filwyr a theuluoedd milwrol ychwanegu i'n gweithlu. Wrth symud ymlaen, byddwn yn adolygu ein harferion recriwtio, yn meithrin perthynas â'r Bartneriaeth Pontio Gyrfa (CTP) ac yn datblygu rhwydweithiau gyda chymuned y Lluoedd Arfog, i hyrwyddo NWIS fel Sefydliad sy'n ystyriol o filwyr. Bydd cyhoeddiadau a diweddariadau pellach yn ystod y misoedd nesaf yn rhoi manylion am y gwaith y tu ôl i'r prosiect cyffrous hwn. "

I ddarganfod rhagor am y cynllun, gallwch fynd i wefan Step into Health.

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/01/2021