Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth brechlynnau yn cysylltu â phractisiau meddygon teulu yng Nghymru

Mae data brechlynnau a gesglir ar System Imiwneiddio Cymru (WIS) bellach ar gael i feddygon teulu trwy'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol (PCIT) ac fe'u diweddarir bedair gwaith y dydd.

Ochr yn ochr â hyn, mae hyfforddiant a chefnogaeth yn cael eu cynnig i gydweithwyr gofal sylfaenol ledled Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn gallu defnyddio'r system yn gywir.

Ar hyn o bryd, mae System Imiwneiddio Cymru yn cefnogi brechlynnau AstraZeneca Rhydychen a Pfizer/BioNTech, ac mae wedi'i galluogi i hwyluso unrhyw frechlynnau a gymeradwyir yn y dyfodol.

Mae hwyluswyr newid busnes Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru wedi bod ar y safle mewn 16/24 o'r safleoedd brechu sy'n cefnogi gweithrediad yr WIS. Mae hyn wedi cynnwys darparu ystod o hyfforddiant ar WIS, creu a darparu modiwlau e-ddysgu ar gyfer brechwyr, gan gynnwys cynnwys a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer meddygon teulu sy'n defnyddio WIS.

Bydd byrddau iechyd neu bractisiau meddygon teulu yn cysylltu ag unigolion pan fyddant yn gymwys i gael brechlyn.