Neidio i'r prif gynnwy

Adnewyddu gwefannau GIG Cymru

Mae tua 300 o wefannau ledled GIG Cymru yn cael eu hadnewyddu, ac mae hyn wedi'i bweru gan System Rheoli Cynnwys (CMS) newydd, fodern.

Mae Mura, sef y CMS newydd, yn darparu platfform mwy modern, addas at y diben, i alluogi sefydliadau lleol a chenedlaethol i gyfathrebu â rhanddeiliaid yn fwy effeithlon.

Er 2018, mae byrddau iechyd, ymddiriedolaethau, cynghorau iechyd cymunedol, a phractisiau meddygon teulu wedi bod yn symud cynnwys gwefannau i Mura o'r hen CMS Cascade, na fydd yn cael ei ddefnyddio mwyach o'r gwanwyn nesaf.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn darparu cefnogaeth dechnegol a hyfforddiant i Mura yn ogystal â chynnal gwefan pob sefydliad yn ganolog. Yn y cyfamser, mae eu cynnwys yn cael ei reoli a'i ddiweddaru gan y sefydliadau lleol eu hunain.

Mae CMS cyffredin yn sicrhau cydymffurfiad dylunio a swyddogaethol â rheoliadau hygyrchedd gwefan Llywodraeth Cymru.

Mae NWIS, yn ogystal ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd, Betsi Cadwaladr, Caerdydd a'r Fro, Aneurin Bevan, Hywel Dda, Powys a Bae Abertawe eisoes yn defnyddio Mura. Mae rhagor o sefydliadau yn eu dilyn.

 

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/10/20