Neidio i'r prif gynnwy

Podlediad: Gwybodegwyr Clinigol - Y Pontydd rhwng Clinigol a TG

12 Ebrill 2022

Gwybodegwyr Clinigol yw'r bont rhwng materion clinigol a thechnoleg sydd am droi dymuniadau’n realiti. Fel arfer, maent yn weithwyr iechyd proffesiynol cymwysedig - meddygon, nyrsys neu weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy'n datblygu diddordeb cryf mewn defnyddio TG a gwybodaeth i ddod o hyd i ffyrdd gwell o weithio.

Yn ein podlediad Gofal Iechyd Digidol Cymru diweddaraf, rydym yn dysgu sut mae gwybodegwyr clinigol yn dod â’r bydoedd – clinigol a TG – ynghyd trwy siarad â Jane Brady, Uwch Arbenigwr Gwybodeg Nyrsio Arweiniol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Peter Cumpstone, Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol ar gyfer Therapïau yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

 

 

Mae trawsgrifiadau o'r podlediad hwn ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.