Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad Microsoft yn cynnig cymorth arloesi digidol i staff adrannau achosion brys

26 Ebrill 2022

Gwahoddir staff adrannau achosion brys GIG Cymru i ymuno â Chanolfan Ragoriaeth Microsoft 365 GIG Cymru ar gyfer ei phedwaredd digwyddiad hacathon ddydd Mercher 25 Mai 2022.

Mae'r sesiwn hanner diwrnod sydd wedi’i hwyluso gan Microsoft ar gyfer pob aelod o staff adrannau achosion brys, boed yn staff clinigol neu weinyddol, i ddeall sut y gall offer Microsoft 365 (M365) eu helpu i ddatrys heriau gweithredol gydag atebion digidol.

Bydd tîm y Ganolfan Ragoriaeth yn dangos atebion digidol sy'n bosibl o'r dechnoleg sydd ar gael, ynghyd ag enghreifftiau bywyd go iawn gan staff GIG Cymru sydd wedi cyd-greu apiau ac awtomeiddiadau M365 llwyddiannus eu hunain. Bydd sesiynau trafod ychwanegol yn rhoi amser a lle i'r rhai sy'n bresennol feddwl am eu syniadau neu eu heriau eu hunain sy'n berthnasol i'w maes gweithredol. Yna gallant rannu'r syniadau hynny gyda chydweithwyr a chydweithio i ddatrys problemau cyffredin.

Ar ôl yr hacathon, bydd tîm y Ganolfan Ragoriaeth yn mynd ar drywydd hyn gyda’r rhai a oedd yn bresennol i archwilio sut y gellir troi eu syniadau yn atebion M365, sut y gellir eu cefnogi, a pha gamau nesaf y dylid eu cymryd.

Mae hacathonau blaenorol wedi cynnwys staff ar y safle, staff yn y gymuned, a chymuned gyllid GIG Cymru. Mae pob sesiwn wedi cynhyrchu bron i 40 o syniadau arloesol sy'n awtomeiddio prosesau gorlafurus ac yn gwella cynhyrchiant, ar lefel leol a chenedlaethol. 

Mae lle ar gyfer hyd at 40 o gynrychiolwyr, ac nid oes rhaid i chi gael syniad neu her yn barod i gymryd rhan. Ymunwch â’r digwyddiad hacathon ar Teams ar 25 Mai.