Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarwyddwyr Gweithredol Newydd yn ymuno â Bwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)

12 Mai 2022

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch o groesawu dau gyfarwyddwr gweithredol newydd i'r Bwrdd y mis hwn.
 
Mae Sarah-Jane Taylor yn Gyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol ac mae Gareth Davis wedi ymgymryd â swydd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Dros Dro.
 
Cyn ymuno ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru bu Sarah-Jane yn gweithio yn y llywodraeth ac ar lefel Cyfarwyddwr yn y GIG ers dros 25 mlynedd. Mae wedi arwain ar drawsnewid gwasanaethau yn ddigidol ar draws grwpiau gweithlu amrywiol yn y gwasanaeth sifil a gwasanaethau cyhoeddus.
 
Dywedodd: “Mae'r angerdd, yr egni a'r optimistiaeth sefydliadol ymhlith pawb yr wyf wedi cwrdd â nhw hyd yn hyn wedi bod yn wych. Rwyf wedi cael croeso mor gynnes ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddod i adnabod pawb yn well, ac i gydweithio i gyflawni nodau ac amcanion DHCW.”
 
Mae Gareth Davis yn dod â chyfoeth o brofiad o gyflawni sefydlogrwydd gweithredol a thrawsnewid digidol i'r sector cyhoeddus ac mae ganddo feddylfryd arloesol sy'n cael ei arwain gan gwsmeriaid.

Dywedodd: “Rwy'n gyffrous iawn am fy rôl yn DHCW, yn enwedig yn ystod y cyfnod pwysig hwn o drawsnewid digidol ledled GIG Cymru. Rwy'n edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â'r tîm a rhanddeiliaid allweddol a defnyddio fy mhrofiad i sbarduno arloesedd technegol drwyddi draw.”
 
Yn ddiweddar, croesawodd DHCW Ifan Evans, cyn Gyfarwyddwr Technoleg, Digidol a Thrawsnewid Llywodraeth Cymru fel Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth.