Neidio i'r prif gynnwy

Pryd mae e?

Ar hyn o bryd, mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein, ond mae’n bosibl defnyddio Tŷ Glan-yr-Afon ar gyfer carfannau wyneb yn wyneb neu sesiynau unigol pe bai consensws drosto.

Bydd pob sesiwn yn rhedeg am oddeutu pedair awr, ac mae'n bosibl y bydd pob cyfranogwr yn treulio 4-100 awr ychwanegol y tu allan i'r gwaith yn cwblhau gwaith asesu i gael yr achrediad.

Dyddiadau modiwl

Gweld holl ddyddiadau modiwl y Rhaglen Llysgenhadon Newid sydd ar ddod ar SharePoint (dolen gyfyngedig, ar gael i staff GIG Cymru yn unig)