Neidio i'r prif gynnwy

Pam ddylwn i ymuno?

  • Tystysgrif Achrededig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda datblygiad proffesiynol
  • Adnoddau ychwanegol ar gyfer dysgu pellach, mwy manwl
  • Esthetig proffesiynol a grëwyd drwy gydweithio ag adran Graffeg Iechyd a Gofal Digidol Cymru
  • Canllawiau modiwlau dysgwr i gyfranogwyr eu dilyn ac ail-ymweld
  • Gallu digidol ar gyfer sesiynau ar-lein neu wyneb yn wyneb
  • Dyddiaduron myfyriol i ddysgwyr gan gynnwys meini prawf asesu ar gyfer pwyntiau CPD a Tystysgrif Llysgennad Newid
  • Gweithdai rhyngweithiol, setiau dysgu gweithredol, a sesiynau adborth wedi'u teilwra i sicrhau dysgu effaithiol
  • Deunyddiau dysgu wedi'u e-gatogoleiddio ar gyfer mynediad hawdd at wybodaeth allweddol
  • Mynediad at adnoddau'r e-lyfrgell a darllen ychwanegol