Neidio i'r prif gynnwy

Neges Destun Fy Iechyd

Mae Neges Destun Fy Iechyd yn wasanaeth neges destun cenedlaethol sy’n cael ei ariannu’n ganolog ac sydd ar gael i bob practis meddyg teulu yng Nghymru.

Mae pob practis yng Nghymru yn derbyn dyraniad o negeseuon testun penodol bob mis Ebrill yn seiliedig ar eu rhestr cleifion o 1 Ionawr ymlaen. Mae'r dyraniad arferol yn seiliedig ar 2 neges destun i bob claf.

Negeseuon Testun Fy Iechyd blynyddol ‘ychwanegol’ ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-2023

Mae'r dyraniad blynyddol o negeseuon testun ar gyfer practisiau wedi'i brosesu. Dylech fod wedi cael cyngor gan eich Arbenigwr Gofal Sylfaenol ynghylch sut mae hyn yn effeithio arnoch chi.  Fel mewn blynyddoedd blaenorol, cyfrifir yr 'ychwanegiad' blynyddol ar nifer y cleifion cofrestredig ar 31 Ionawr 2022 x 2 neges destun fesul claf. Mae'r cyfrifiad yn ystyried nifer y bwndeli negeseuon testun ychwanegol y gallai'r practis fod wedi'u prynu'n unigol.

Mae rhai o fanteision Neges Destun Fy Iechyd yn cynnwys:​​​​​​​​​​​​

  • Rhestr wythnosol o negeseuon testun aflwyddiannus a all gynorthwyo Practis wrth gysylltu â chleifion i gael y rhifau ffôn symudol diweddaraf (neu dynnu sylw at eu cofnod clinigol).
  • Gwasanaeth atgoffa rhagorol sy'n helpu gyda'r gostyngiad mewn cyfraddau 'heb fynychu' (DNA) ar gyfer practisiau wrth ddefnyddio'r swyddogaeth negeseuon dau gyfeiriad.
  • Cefnogi gweithgareddau sy'n gyfyngedig o ran amser i staff a fyddai’n cyfathrebu â chleifion dros y ffôn cyn hynny, er enghraifft cysylltu â sawl claf pe bai angen canslo clinig a'i aildrefnu ar fyr rybudd.
  • Arbed costau - o 31 March 2022, bydd pris stampiau Dosbarth 1af yn codi i £0.95, a bydd stampiau ail Ddosbarth yn codi i £0.68. I'r gwrthwyneb, ac yn ogystal â'r dyraniad am ddim a grybwyllir uchod, gellir prynu bwndeli negeseuon atodol am gost gyfartalog o lai na £0.05 y neges.