Neidio i'r prif gynnwy

Fy Iechyd Ar-lein

Oeddech chi’n gwybod eich bod chi’n gallu defnyddio ffôn symudol, llechen gyfrifiadurol neu gyfrifiadur i ganslo apwyntiad gyda’ch meddyg teulu, neu wneud cais am bresgripsiwn amlroddadwy? Yr holl sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau Fy Iechyd Ar-lein.

Hefyd, gallwch ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein i weld meddyginiaethau ac alergeddau. Gall cleifion mewn rhai meddygfeydd weld eu cofnod meddyg teulu'n fwy manwl, a allai gynnwys imiwneiddiadau'r claf.

Yn yr un modd â bancio ar-lein, gallwch gofrestru ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau ar-lein gan eich meddyg teulu. Ond bydd y rhain yn amrywio o bractis i bractis, ac yn dibynnu ar yr hyn y mae eich practis yn ei gynnig.

Gwiriwch a yw'ch practis yn cynnig Fy Iechyd Ar-lein ar wefan GIG 111 Cymru.

 

Mae manteision gwasanaethau ar-lein yn cynnwys:

  • Peidio cael eich dal ar y ffôn yn aros i gael eich cysylltu â’r practis meddyg teulu 
  • Mynediad cyfleus i wasanaethau’r meddyg teulu o’ch cartref neu’r gwaith – neu unrhyw le sydd â chysylltiad â’r we
  • Llai o waith gweinyddu i’r practis meddyg teulu  

 

Sut galla’ i wneud hyn?

Bydd angen i chi alw heibio eich practis meddyg teulu a chofrestru. Bydd eich meddyg teulu’n rhoi llythyr cofrestru i chi, a bydd angen i chi gael tystiolaeth adnabod gyda chi i’w galluogi i wneud hyn.

Cysylltwch â’ch meddyg teulu i weld a ydynt yn cynnig Fy Iechyd Ar-lein.

Mynediad diogel

Mae’r holl wybodaeth bersonol ar Fy Iechyd Ar-lein yn cael ei ddiogelu gan ddefnyddio’r diogelwch rhyngrwyd gorau oll.

 

Taflenni ac Adnoddau Cyfathrebu

Taflen Wybodaeth

Taflen Hawdd ei Deall

Taflen Saff a Diogel

Poster cyffredinol

Blwch ticio ar boster graffig

Blwch ticio ar boster ffotograff

Cwestiynau Cyffredin Fy Iechyd Ar-lein

 

 

 

 

Astudiaeth Achos Fy Iechyd Ar-lein