Neidio i'r prif gynnwy

Diolch a Chyfarchion y Tymor

Wrth inni symud tuag at ddiwedd y flwyddyn, ar ran pawb yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, diolch yn fawr iawn i'n holl gydweithwyr sy'n gweithio'n ddiflino i ofalu am bobl mewn angen. 

Fel sefydliad, rydym yn falch o'ch cefnogi trwy ddatblygu gwasanaethau digidol a data newydd. Dyma rai o'n cyflawniadau dros y misoedd diwethaf, dangosfwrdd COVID-19, Profi Olrhain Diogelu, gweithio o bell i feddygon teulu a system newydd i gofnodi brechiadau COVID-19. 

Trwy weithio gyda chi, rydym yn dod o hyd i ffyrdd newydd y gall technoleg gael effaith a helpu staff a chleifion yn ystod y frwydr barhaus hon yn erbyn COVID-19. 

Nid blwyddyn arferol oedd 2020 ac mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bob un ohonom. 12 mis yn ôl, ychydig iawn o bobl a fyddai wedi gallu rhagweld effaith y pandemig ar fywydau pob un ohonom.  

Ar lefel bersonol, rwy'n hynod falch o ymroddiad a gallu staff Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i addasu. Fe newidion nhw i weithio gartref dros nos gan barhau i ddatblygu meddalwedd a gwasanaethau newydd a rhoi cymorth technegol, sy'n gamp eithriadol. 

Hoffem anfon ein dymuniadau gorau atoch ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd ac edrychwn ymlaen at barhau i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth ddigidol i GIG Cymru. 

Helen Thomas 

Cyfarwyddwr Dros Dro 

 

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/12/20