Neidio i'r prif gynnwy

Cysondeb Data EDDS

 

Mae Safonau Cysondeb Data Set Ddata Adrannau Achosion Brys (EDDS) wedi bod ar waith ers mis Awst 2013. Cafodd y rhain eu gorchymyn er mwyn sicrhau monitro perfformiad yn effeithiol o ran cysondeb data, un o gydrannau allweddol ansawdd data fel y disgrifir yn Ynglŷn ag Ansawdd Data. Mae'r safonau hyn yn cynnwys rhestr o ddangosyddion a thargedau cysylltiedig ar gyfer monitro cydymffurfiad yn fisol gan ddefnyddio adroddiadau Cysondeb Data EDDS.

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r cefndir, y diben a’r rhesymeg tu ôl i bob un o’r safonau yn fanwl.  Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion ar fesur ac adrodd ar dargedau aros 4 ac 8 awr ar gyfer gofal heb ei drefnu ym mis Rhagfyr 2011, ac eto ym mis Mawrth 2012.  Cyhoeddwyd llythyr gan Bennaeth Gwybodaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru i hysbysu'r gwasanaeth o'r camau sy'n ofynnol i roi'r newidiadau angenrheidiol ar waith.

Esbonnir y rheolau dilysu* a gymhwysir i'r eitemau data yn set ddata EDDS yn fanwl ar dudalennau gwe Gwasanaeth Cyfnewid Data GIG Cymru *.

Disgrifir unrhyw newidiadau i’r safonau hyn ar y dudalen Hanes Newidiadau.

 

* Ar gael i ddefnyddwyr GIG Cymru yn unig ar hyn o bryd

Sylwch, mae Safonau Ansawdd Data yn fanylebau technegol, ac maent wedi'u gorfodi i'r GIG a sefydliadau partner a chyflenwyr system yn Saesneg. Felly, dim ond yn Saesneg y gellir gweld dogfennau sy'n gysylltiedig â'r Safon Ansawdd Data hon.