Neidio i'r prif gynnwy

Mapiau Iechyd Cymru

Mae Mapiau Iechyd Cymru yn offeryn mapio rhyngweithiol sydd ar gael i'r cyhoedd ar gyfer archwilio data iechyd Cymru.

 

Mae'n mapio amrywiaeth o ddangosyddion iechyd o dan gategorïau eang fel canser, gweithdrefnau cyffredin a chlefyd cardiofasgwlaidd. Yn ogystal, mae’n dwyn ynghyd wahanol ffynonellau data i ddarparu darlun mwy cyflawn o iechyd gan gynnwys:

• derbyniadau i ysbytai

• marwolaethau

• genedigaethau

• poblogaeth

• imiwneiddiadau

 

Mae'n caniatáu i'r defnyddiwr archwilio data iechyd Cymru yn ôl ardal, i fapio tueddiadau dros amser ac i gymharu yn erbyn ffigurau lleol a chenedlaethol.