Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Sylfaenol

 

Mae'r Tîm Gofal Sylfaenol yn datblygu, yn rheoli ac yn cynnal swyddogaethau Cymru Gyfan i gefnogi Practisiau Meddygol Cyffredinol, Byrddau Iechyd a Chlystyrau Meddygon Teulu yn unol â gofynion a chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Ymarfer Cyffredinol (Cymru) Cymdeithas Feddygol Prydain.

 

System Ansawdd Data Cymru Gyfan - Audit+

Teclyn meddalwedd Cymru gyfan wedi’i ariannu gan Wasanaethau Meddygol Cyffredinol yw Audit+ sy'n cefnogi Practisiau Meddygol Cyffredinol i ddarparu gofal clinigol, gwella ansawdd data, darparu data ar gyfer gofynion adrodd cenedlaethol a chynnal gweithgareddau llywodraethu clinigol, ac ati.

Mae’n declyn system safonol ar draws practisiau meddyg teulu sy’n galluogi datblygu a defnyddio modiwlau yn gyflym ac mewn modd cydgysylltiedig yn genedlaethol. Ffocws Archwilio+ bob amser yw cefnogi Practisiau Meddygol Cyffredinol ac fel sgil-effaith y gweithgaredd hwnnw, gefnogi Byrddau Iechyd Lleol a Chlystyrau Meddygon Teulu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru a'r byd academaidd. 

 

Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau (QOF) a'r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a Gwella (QAIF)

Cyflwynwyd y Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau fel rhan o'r Contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol newydd yn 2004. Roedd yn gwobrwyo contractwyr am ddarparu gofal o ansawdd ac yn helpu i safoni gwelliannau wrth ddarparu gwasanaethau meddygol gofal sylfaenol.

Yn 2019, cyflwynwyd y Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a Gwella fel rhan o’r broses o ddiwygio contractau i ddisodli'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau.

Mae'r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a Gwella yn adeiladu ar y profiad a gafwyd gyda’r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau yng Nghymru, gan gynnwys y dull unigryw o hybu gweithio fel clwstwr. Mae'r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a Gwella yn gwobrwyo contractwyr am ddarparu gofal o ansawdd ac yn helpu i ymgorffori gwella ansawdd mewn ymarfer cyffredinol. 

 

Gofynion o ran Mynediad

I gael mynediad i'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol, bydd angen i chi lenwi'r cais mynediad defnyddiwr a gyflwynir yn y ddolen gyda'ch manylion NADEX a'ch cyfeiriad e-bost '@ wales.nhs.uk'.

Anfonir y ffurflen hon at y tîm perthnasol a byddwch yn derbyn ymateb mewn modd amserol.