Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Data Pwrpasol

 

Mae gwasanaethau gwybodaeth Data yn darparu gwasanaeth dadansoddi sy'n galluogi ystod eang o gleientiaid i gael mynediad at wybodaeth neu ddata pwrpasol a gedwir yn y Warws Data Cenedlaethol.

 

Gallai hyn gynnwys ceisiadau ad-hoc, sefydlu adroddiad rheolaidd ar gasglu data neu fynediad i'r gwasanaeth System Gwybodaeth Ddaearyddol. Rydym yn cadw hyd at 20 mlynedd o ddata o ystod eang o setiau data ar lefel cleifion sy'n ymwneud â gofal cleifion a dderbynnir i ysbytai (cleifion mewnol ac achosion dydd), mae apwyntiadau cleifion allanol yn atgyfeiriadau, gofal critigol, mynychu adran achosion brys, dangosyddion mamolaeth, triniaethau wedi’u gohirio, iechyd plant, camddefnyddio sylweddau, CANISC (y system ganser genedlaethol), data ar enedigaeth a marwolaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol a data Gwasanaeth Demograffig Cymru.

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, cysylltwch â DHCW.Info@wales.nhs.uk yn y lle cyntaf a bydd un o'r dadansoddwyr yn gallu eich cynghori ynghylch a yw'r data ar gael, y broses ar gyfer gwneud cais ac unrhyw fanylebau neu ddogfennaeth angenrheidiol y gallai fod angen i chi eu darparu.

Mae'r gwasanaeth hwn yn weithredol ar hyn o bryd ac mae dadansoddwyr yn cynnal gwasanaeth arferol. Ond, wrth reswm, bydd gwaith Covid-19 yn cael blaenoriaeth.