Neidio i'r prif gynnwy

Help gyda gwasanaeth

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod yr holl wasanaethau TG yn cael eu rheoli mewn modd effeithiol, effeithlon a phroffesiynol. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ewch i’n tudalen ar gyfer help gyda gwasanaeth TG ar fewnrwyd GIG Cymru (mynediad i staff yn unig)

Darllenwch fwy am reoli gwasanaethau neu ewch i’n canllaw ar wasanaethau i ddarganfod mwy am beth rydym ni’n ei gefnogi a’i ddatblygu mewn cydweithrediad â sefydliadau eraill GIG Cymru.

Ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â gwasanaethau TG byrddau iechyd lleol, llenwch ffurflen adborth ar gyfer y bwrdd iechyd:

Meddygon Teulu a Fferyllwyr – Desg Gwasanaeth Gofal Sylfaenol

Mae’r Ddesg Gwasanaeth Gofal Sylfaenol ar agor rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac o 9am i 1pm ar ddydd Sadwrn. Y rhif ffôn ar gyfer y Ddesg Gwasanaeth yw 0333 200 8048.

Desg gwasanaeth leol (mynediad i staff GIG Cymru yn unig), sy’n cynnwys y sefydliadau canlynol:

  • Iechyd a Gofal Digidol Cymru
  • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Cynghorau Iechyd Cymunedol
  • Pencadlys Felindre
  • Canolfan Ganser Felindre