Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau

 

Mae DHCW yn ystyried ymholiad fel mynegiant o ofid neu amheuaeth ynghylch mater yr ystyrir ei fod yn bwysig, ac y ceisir sicrwydd ar ei gyfer.

Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o'ch ymholiad o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Darllenwch ein polisi ymdrin â ymholiadau a chwynion i gael rhagor o wybodaeth.

Yr Iaith Gymraeg

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg a Saesneg. Mae croeso i chi fynegi eich pryderon i ni yn Gymraeg, a fydd eich pryderon ddim yn cael ei thrin yn llai ffafriol na pryderon yn Saesneg. Gweler ein Cynllun Iaith Gymraeg.