Neidio i'r prif gynnwy

Dewis Fferyllfa

Mae Dewis Fferyllfa yn wasanaeth sy’n caniatáu i fferyllfeydd cymunedol gadw cofnod ar gyfer pob claf. Erbyn mis Mawrth 2018, roedd 80% o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru’n gallu cynnig y gwasanaeth i’w cleifion.

Nod Dewis Fferyllfa yw rhoi mwy o amser i feddygon teulu ddelio â phobl ag anghenion mwy cymhleth, gan yr amcangyfrifir bod hyd at 18% o lwyth gwaith meddygon teulu ac 8% o ymgynghoriadau yn yr adran frys yn berthnasol i anhwylderau bach fel peswch, anwyd, clust tost, clefyd y gwair, llid pilen y llygad a llau pen. 

Gan fod y llwyfan Dewis Fferyllfa wedi’i integreiddio â rhwydwaith GIG Cymru, mae gan fferyllwyr fynediad i fanylion meddyginiaeth o fewn Cofnod Meddyg Teulu Cymru y claf, i’w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus.

Hefyd, gall fferyllwyr adolygu meddyginiaethau pan fydd claf yn cael ei ryddhau o’r ysbyty ac yn darparu cyflenwad brys o feddyginiaethau wedi’u rhagnodi gyda’r nos a dros y penwythnos.

Mae dewis fferyllfa wedi'i alluogi gan feddalwedd a ddatblygwyd gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.