Neidio i'r prif gynnwy

Atgyfeiriadau Deintyddol Electronig

Bydd y System Rheoli Atgyfeiriadau Deintyddol newydd yn caniatáu i ymarferwyr deintyddol cyffredinol atgyfeirio cleifion yn electronig i ofal sylfaenol neu eilaidd ar gyfer gofal arbenigol a thriniaeth bellach.

Cymru bellach yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno atgyfeiriadau deintyddol electronig ar draws yr holl arbenigeddau deintyddol.

Mae’r system ar y we yn cael ei darparu gan Ymgynghorwyr FDS mewn partneriaeth â Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru. Mae’n disodli atgyfeiriadau papur traddodiadol, gan leihau’r risg o golli gwybodaeth neu lythyron ac mae’n mynd i’r afael ag oedi wrth drin cleifion.

Darganfod sut cafodd ei chyflwyno’n genedlaethol.