Neidio i'r prif gynnwy

Porth Clinigol Cymru

Rydym ni wedi cyflwyno cofnodion cleifion digidol ar draws ysbytai a byrddau iechyd yng Nghymru. Maent ar gael i feddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol trwy un cymhwysiad – Porth Clinigol Cymru.
Mae Porth Clinigol Cymru yn ei gwneud hi’n haws i weithwyr iechyd proffesiynol gydweithio a chael mynediad at wybodaeth am gleifion.

Ar ôl mewngofnodi, mae’r adnodd yn rhannu, darparu ac arddangos gwybodaeth am y claf o nifer o ffynonellau gwahanol, hyd yn oed os yw’r wybodaeth wedi’i lledaenu ar draws nifer o fyrddau iechyd. Gyda’r holl wybodaeth yn yr un lle, mae’n golygu bod clinigwyr yn gallu cael mynediad at gofnodion cleifion cywir a chyfoes.

Mae’r porth yn gwella cydweithrediad rhwng clinigwyr ac yn gwella penderfyniadau clinigol trwy ddarparu mynediad i’r wybodaeth gywir pan mae ei hangen.

Mae’r porth yn gwella cydweithio rhwng clinigwyr ac yn gwella’r ffordd o wneud penderfyniadau clinigol trwy roi mynediad i chi i’r wybodaeth gywir pan fydd ei hangen arnoch.

Gwneud cais am brofion

Mae gwneud cais electronig am brofion yn eich galluogi i greu setiau profion, archebu profion mewn sypiau ar gyfer sawl claf a gwneud cais am brofion ar gyfer claf ar ddiwrnodau penodol.

Blaenoriaethu atgyfeiriadau

Didoli ac arddangos atgyfeiriadau electronig yn ôl lefel yr argyfwng, eu rhoi i aros neu ofyn am fwy o wybodaeth gan y meddyg teulu.

Creu rhestr ‘wylio’ cleifion

Trefnu gofal cleifion yn debyg i’r hyn a ddefnyddir ar wefannau siopa, sy’n eich galluogi i gadw golwg agosach ar eich cleifion.

Gweld cofnod meddyg teulu eich claf

Gallwch weld crynodeb o wybodaeth bwysig sy’n cael ei chadw ar gofnod meddyg teulu eich claf, fel meddyginiaethau presennol, profion diweddar ac alergeddau.

Cael mynediad at ganlyniadau

Gweld canlyniadau profion diagnostig ac adroddiadau ar gyfer eich cleifion, ni waeth ym mhle yng Nghymru y cawsant eu cynhyrchu.

Cael mynediad i ddelweddau radioleg

Gweld sganiau pelydr-x, uwchsain, CT ac MRI eich cleifion a gynhaliwyd unrhyw le yng Nghymru.

Gweld hanes eich claf

Cael mynediad i gofnodion atgyfeirio, rhyddhau, llythyrau, asesiadau cleifion allanol, nodiadau clinigol, cynlluniau gofal, rhestrau cyswllt eich claf a llawer mwy.

Rhestru meddyginiaethau a phresgripsiynau

Mewnforio rhestr o feddyginiaethau wedi’i llenwi o flaen llaw o gofnod meddyg teulu’r claf.

Llai o achosion o ailadrodd

Er mwyn sicrhau bod y claf yn cael ei adnabod yn gywir, caiff ei ddata ei baru ar draws gwahanol systemau, sy’n lleihau nifer y camgymeriadau a chofnodion ailadroddus.

Arbed amser

Mae cofnodion electronig yn golygu bod cadw cofnodion clinigol a chasglu gwybodaeth yn fwy cyfleus ac effeithlon.