Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiadau Newid Geiriadur Data (DDCN)

 

Mae DDCN yn hysbysiad sy'n amlinellu unrhyw newidiadau i Eiriadur Data GIG Cymru nad ydynt yn cyflwyno gofynion gwybodaeth newydd neu rai sydd wedi newid. Mae'r awdurdod ar gyfer eu cymeradwyo wedi'i ddirprwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) i'w Grŵp Datblygu Gwybodaeth Cymru (WIDG).

Noder, mae’r Hysbysiadau Newid canlynol yn fanylebau technegol, ac maent yn orfodol i’r GIG ac i sefydliadau partner a chyflenwyr systemau yn Saesneg. Os dymunwch weld Hysbysiad Newid a gyhoeddwyd, cewch eich ailgyfeirio i fersiwn Saesneg ein gwefan.

I weld DDCNs cyhoeddedig, dewiswch y flwyddyn berthnasol:

2011

2012

2013

2014

2016

2020

2022

2023

 2024

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag unrhyw DDCN, cysylltwch â’r tîm Safonau Data:

E-bost: data.standards@wales.nhs.uk