Neidio i'r prif gynnwy

Safonau Data

 

Mae'r tîm Safonau Data yn cefnogi sicrwydd a datblygiad holl safonau data GIG Cymru ac yn cynnal Geiriadur Data GIG Cymru.

Mae’r Tîm yn gyfrifol am y canlynol:

  • Paratoi a chyhoeddi holl Hysbysiadau Newid Safonau Data GIG Cymru;

  • Datblygu ystod o safonau data;

  • Cynnal a chadw Geiriadur Data GIG Cymru; mae fersiwn all-lein o’r Geiriadur Data ar gael ar gais. Os oes angen copi all-lein arnoch, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

  • Paratoi a chyhoeddi holl Hysbysiadau Dull Dadansoddi GIG Cymru.

  • Darparu cyngor ar safonau data trwy’r Llinell Gymorth Safonau Data genedlaethol; a

  • Darparu cyngor ar gymorth ysgrifenyddol i Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru.

 

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â'r Llinell Gymorth Safonau Data gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:

E-bost: Tîm Safonau Data

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Tŷ Glan-yr-Afon

21 Cowbridge Road East

Caerdydd

CF11 9AD