Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgor IQI

 

Rôl y Grŵp

Rôl y grŵp hwn yw arwain ar ddatblygu a gweithredu rhaglenni gwaith sy’n gysylltiedig â’r fenter IQI a sicrhau bod amcanion y fenter yn cael eu bodloni.

Bydd hefyd yn gweithredu fel y grŵp lle caiff materion yn ymwneud ag ansawdd gwybodaeth genedlaethol a lleol eu trafod gyntaf a’u blaenoriaethu o ran eu statws yn y fenter IQI.

Bydd yn derbyn, yn adolygu ac yn pennu cynigion rhaglenni gwaith. Bydd y grŵp hefyd yn adolygu adroddiadau ad hoc a bydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl gyflwyniadau adolygu a gynhyrchir o ansawdd data, a bydd hyn yn lleihau llwyth gwaith WISB.