Neidio i'r prif gynnwy

Gofal heb ei drefnu

 

Darparu gwasanaethau gwybodaeth i gefnogi'r rhaglen ofal heb ei drefnu, gan gynnwys datblygu safonau data newydd, algorithmau cysylltu data, cynhyrchion data, adroddiadau a dangosfyrddau.

 

 

Mae'r porth Gofal Heb ei Drefnu yn cynnwys data ar bum maes blaenoriaeth, sydd eu hangen er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r pwysau sydd ar y system:

  • Dychweliadau
  • Amseroedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys ‘byw’
  • Data gwelyau byw
  • Gweithgaredd uned asesu
  • Gweithgaredd gofal sylfaenol manwl