Neidio i'r prif gynnwy

Storfa Ddata

 

Mae'r rhan hon o'r porth yn cael ei datblygu.  Rydym yn edrych ar greu ardal a fyddai'n cynnwys:

  • Sawl haen o fynediad a rheolaethau (llym) i'n storfeydd data cenedlaethol
  • Mynediad hunanwasanaeth / uwch-ddefnyddiwr i ddata strwythuredig / marchnadoedd data
  • Mynediad hunanwasanaeth / uwch-ddefnyddiwr i ddata
  • Cynhyrchion dadansoddol a gwyddor data
  • Canllawiau technegol
  • Gofod sgwrsio cymunedol technegol

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau, Llywodraeth Cymru, a rhanddeiliaid eraill i sefydlu Adnodd Data Cenedlaethol (NDR), yn unol â Datganiad o Fwriad Llywodraeth Cymru, fel y gall systemau iechyd a gofal fanteisio i'r eithaf ar y gwerth y mae data a gwybodaeth yn ei gynnig.  Rhaglen genedlaethol yw hon, sydd â’r nod o drawsnewid data iechyd a gofal cymdeithasol i Gymru.