Neidio i'r prif gynnwy

Data PEDW Wedi'i Archifo ar gael Ar-lein

 

Bellach mae tablau data blynyddol PEDW ar gael i’w lawrlwytho ar gyfer 2014/15 hyd 2019/20. Maent yn cynnwys ffigyrau pennawd sy'n ymwneud â derbyniadau i ysbytai (cleifion mewnol, cleifion allanol a derbyniadau mamolaeth) mewn fformat dogfen gludadwy (PDF); a thablau Microsoft Excel yn cynnwys dadansoddiad ar wahân trwy ddiagnosis, llawdriniaeth, arbenigedd, Grŵp Adnoddau Gofal Iechyd, Bwrdd Iechyd Lleol preswylfa arferol y claf a gwybodaeth presenoldeb rheolaidd.

O 1 Ebrill 2019 symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd i drigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau’r byrddau iechyd wedi newid o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn newid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Am ragor o wybodaeth, gweler Datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg. Felly, dim ond ar gyfer 2019/20 y mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gael ac nid oes modd eu cymharu â data blynyddoedd blaenorol.

Ar gyfer data cyn 2014/15 neu lle na ellir bodloni'ch cais trwy'r data sydd ar gael, gellir cael ceisiadau penodol am ddata trwy wasanaeth dadansoddi pwrpasol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu i Lywodraeth Cymru, GIG Cymru ac eraill. Am wybodaeth heblaw'r wybodaeth sydd eisoes ar gael trwy'r wefan hon, cysylltwch â'r Tîm Dadansoddi ar pdit.requests@wales.nhs.uk a rhoi manylion eich gofynion mor llawn â phosibl