Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Blynyddol Diweddaraf ar Gamddefnyddio Sylweddau

Mae'r adroddiadau blynyddol yn crynhoi'r cynnydd yn erbyn y cynllun cyflawni ar gamddefnyddio sylweddau.

Data Triniaeth: Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru 2021 i 2022

Dyma'r flwyddyn gyntaf i DHCW gynhyrchu'r adroddiad diweddaraf.

Dar diwygiadau, camgymeriadau a gohiriadau