Neidio i'r prif gynnwy

Adnodd Data Cenedlaethol

 

Mae’r rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) yn rheidrwydd strategol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru ac yn rhan hanfodol o’r Adolygiad Pensaernïaeth Ddigidol. Mae’n sail i gyflawni’r ymrwymiadau a nodwyd yn ‘Cymru Iachach’ gyda’r nod o ddarparu dull mwy cydgysylltiedig o ymdrin â data iechyd a gofal ledled Cymru.