Neidio i'r prif gynnwy

Sut ydych chi'n cefnogi lles eich pobl?

Mae lles ein pobl yn hollbwysig ac rydyn ni’n cefnogi ac yn annog pawb i fyw mewn ffordd iach a hapus. Mae’r Grŵp Iechyd a Lles wedi ymrwymo i hyrwyddo a gweithredu mentrau sy’n cefnogi lles ein pobl, sy’n cynnwys ystafell les rithiol, fideos lles a chyfeirio at adnoddau a chymorth fel lles ariannol. Mae gennym hefyd nifer o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl hyfforddedig sy’n darparu cymorth ac arweiniad cyfrinachol i staff.