Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw'r manteision yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru?

Rydyn ni’n darparu amrywiaeth lawn o fuddion i staff, gan gynnwys:

  • O leiaf 35 diwrnod o wyliau blynyddol (yn cynnwys gwyliau banc) sy’n cynyddu gyda hyd gwasanaeth, hyd at uchafswm o 41 diwrnod (gan gynnwys gwyliau banc) gydag opsiwn i brynu hyd at bum diwrnod o wyliau blynyddol yn ychwanegol at eich dyraniad
  • Cyflog cystadleuol
  • Ystod eang o drefniadau gweithio hyblyg ynghyd â pholisïau teg i’r teulu megis Absenoldeb Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu
  • Datblygiad proffesiynol a chyfleoedd gyrfa
  • Seibiant gyrfa – cyfle i wneud cais ar ôl y cyfnod cymhwyso
  • Cerdyn Golau Glas a Disgownt Gwasanaeth Iechyd i Staff y GIG gan gynnwys siopau brandiau gorau
  • Dyfeisiau electronig cartref Fflyd, Cynllun Ceir Fflyd a chynllun Beicio i'r Gwaith
  • Aelodaeth awtomatig o gynllun pensiwn y GIG
  • Gwybodaeth a chymorth cyfrinachol am ddim drwy’r Rhaglen Cymorth i Weithwyr