Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw'r cyfleoedd dysgu a datblygu sydd ar gael?

Mae nifer o gyfleoedd dysgu a datblygu yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru, sy’n cynnwys mynediad at y canlynol: -

  • Ystod eang o gymwysterau academaidd wedi’u hariannu’n llawn a/neu’n rhannol, sy’n amrywio o gymhwyster proffesiynol i PhD.
  • Llwyfan eDdysgu sy'n cynnwys dros 1000 o gyrsiau a fideos sy'n ymdrin â phynciau technegol personol a phynciau sy'n ymwneud â gwaith
  • Amrywiaeth o raglenni a gweminarau Arwain a Rheoli
  • Cysgodi a lleoliadau gwaith byr
  • Rhaglenni hyfforddi mewnol pwrpasol, sy’n cael eu datblygu i ddiwallu anghenion hyfforddi ein pobl